Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

Bij Lioc werken gecertificeerde octrooi- en merkengemachtigden. Zij zijn aangesloten bij respectievelijk de Orde van Octrooigemachtigden en de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellengemachtigden. Dit betekent dat wij ons houden aan de strenge eisen die deze organisaties stellen aan geheimhouding. Er wordt geen informatie over cliƫnten naar buiten gebracht zonder voorafgaande toestemming.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn onder andere beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Lioc. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lioc is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Lioc.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Lioc niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Lioc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Lioc geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.