Benieuwd wat Lioc voor jou kan betekenen? Vraag vrijblijvend advies aan. Octrooieerbaarheidsadvies

Wat is een octrooi?

Met een octrooi, ook wel patent genoemd, beschermt u een nieuw product of een nieuwe werkwijze tegen namaak. Ook verbeteringen van bestaande producten of werkwijzen die u heeft bedacht kunnen worden beschermd. Met een octrooi kunt u concurrenten verbieden om uw uitvinding toe te passen, waardoor u een voorsprong op hen behoudt. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig vanaf het moment van aanvraag, met uitzonderingen voor farmaceutische uitvindingen waarvoor een extra bescherming van 5 jaar kan gelden.

Enkele voorbeelden van geoctrooieerde producten en werkwijzen:

 • Nieuw product: Extra grote luchtklep voor zelfopblaasbare producten, zoals luchtbedden.
 • Nieuwe werkwijze: Werkwijze voor het telen van een gewas in een geconditioneerde omgeving.
 • Verbetering bestaand product: Koffieautomaat met verbeterde cartridge.

Octrooien bieden bescherming aan innovaties in uiteelopende branches en sectoren. In de volgende branches wordt veel geoctrooieerd:

 • Biotechnologie
 • Elektronische producten
 • Consumentengoederen
 • Farmacie
 • Werktuigbouw
 • Industrie
 • Chemie

Twijfelt u of uw idee of uitvinding voor octrooibescherming in aanmerking komt? Wijdens een vrijblijvende afspraak informeren wij u graag over de mogelijkheden.


Waarom octrooibescherming?

Voor veel bedrijven is octrooibescherming niet iets waar ze direct aan denken. Het kost ze vooral geld en levert op korte termijn niet veel op. Octrooikosten kunnen vooral in het begin van de procedure weliswaar hoog lijken, maar bedrijven zouden deze investering niet doen als het ze niets zou opleveren. Een octrooi genereert op termijn inkomsten doordat u de enige bent die de uitvinding mag toepassen, en u daardoor:

 • Uw marktaandeel vergroot
 • Een hogere vraagprijs kunt bedingenUw afzetmarkt kunt vergroten
 • Uw afzetmarkt kunt vergroten
 • Uw octrooi onder licentie kunt uitgeven waardoor uw licentie inkomsten genereert

Bovenop de financiële voordelen kan octrooibescherming u ook nog tal van andere voordelen opleveren. Zo wordt een beschermd product aantrekkelijker voor investeerders en kopers en vertegenwoordigt uw octrooi een waarde op de balans. U schrikt met octrooibescherming concurrenten af en maakt een professionele en innovatieve indruk in de markt. En wanneer u door een andere partij wordt aangevallen heeft u met octrooibescherming een aanzienlijk sterkere onderhandelingspositie.


Procedure

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen moet uw uitvinding aan de volgende eisen voldoen:

 • De uitvinding moet nieuw zijn (nog niet voor het publiek openbaar gemaakt)
 • Er moet sprake zijn van inventiviteit (de uitvinding mag niet voor de hand liggen)
 • De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn

Tijdens een eerste, vrijblijvend gesprek bespreekt u met een van onze octrooigemachtigden de werking van uw uitvinding. U krijgt dan van hem een oordeel of u mogelijk voor octrooibescherming in aanmerking komt. Vervolgens kan hij een octrooiaanvraag opstellen. Die bestaat uit een beschrijving en tekeningen die de uitvinding zo nauwkeurig mogelijk uitleggen. Als u hiermee instemt dan wordt de octrooiaanvraag ingediend bij de instantie naar keuze. Aanvankelijk is dat meestal Nederland of Europa. Vanaf de indiening heeft u een jaar de tijd om te beslissen of u ook in het buitenland bescherming wilt. In dat jaar kunt u bijvoorbeeld investeerders zoeken of bekijken hoe uw product aanslaat in de markt.

Nadat de octrooiaanvraag is ingediend zal de officiële instantie onderzoeken of aan alle eisen is voldaan om de octrooiaanvraag te verlenen. Zij kunnen van mening zijn dat het octrooi niet nieuw of inventief is op basis van oudere octrooien die min of meer dezelfde uitvinding beschrijven. De octrooigemachtigde waarmee u samenwerkt zal dan argumenten opstellen om die bezwaren te weerleggen. In meer dan 95% van de gevallen wordt de octrooiaanvraag uiteindelijk toch verleend. Vanaf verlening kunt u tegen inbreukmakers optreden en met de term “patented” aangeven dat uw product octrooibescherming geniet.


Kosten

Octrooicentrum Nederland (Nederlands octrooi)
Totale procedure: 3.500 tot 7.500 Euro

Europees Octrooibureau (Europees octrooi)
Opstellen en indienen octrooiaanvrage: ongeveer 8.500 Euro
Behandelen eventuele bezwaren: 5.000 Euro

Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op gemiddelden. Omdat elke uitvinding anders is, kunnen deze gemiddelden afwijken. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen wij exactere inschatting geven van de te verwachten kosten.

(Eventuele oppositie procedures zijn niet inbegrepen. Prijzen zijn exclusief 7% kantoorkosten en 21% B.T.W.)


Conflicten en Bemiddeling

Ook wanneer uw concurrent uw uitvinding toepast en u wilt daar iets tegen doen kunnen wij u bijstaan. Onze aanpak is creatief en kostenefficiënt. U kunt de concurrent bijvoorbeeld verbieden om uw uitvinding toe te passen, maar het kan commercieel interessanter zijn om een licentie te verstrekken of te onderhandelen over andere zaken.

Heeft u een aanzegging van een concurrent ontvangen omdat u inbreuk zou maken op een octrooi? Vraag ons dan om advies. Wij starten standaard met een onderzoek naar de geldigheid van het octrooi. Heeft de concurrent bijvoorbeeld niet tijdig een jaarlijkse taks betaald om het octrooi in stand te houden, dan kan het zijn dat het octrooi niet meer geldig is. Als zijn recht geldig blijkt te zijn kunnen wij beoordelen of u inderdaad inbreuk maakt. Daarnaast kunnen wij onderhandelingen voor u voeren en u bijstaan in juridische procedures.

Conflicten worden lang niet altijd uitgevochten in de rechtszaal. Vaak kan met onderhandelen voor beide partijen een bevredigend resultaat worden bereikt. Door ons tijdig in te schakelen kunt u de kosten van een juridische procedure mogelijk besparen.


Onze expertise

Wij hebben in ons ruim 40-jarig bestaan uitgebreid ervaring opgedaan binnen allerlei branches, waaronder werktuigbouw, industrie, chemie, elektrotechniek, ICT en biochemie.

Naast het opstellen en indienen van octrooien, kunt u onze ervaring inzetten voor de volgende zaken:

 • Uitvoeren van onderzoek naar de stand van de techniek (oudere bezwarende octrooien)
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om bezwaren tegen de verlening van uw octrooi te
 • weerleggen
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om een octrooi van een ander ongeldig te laten
 • verklaren
 • Agenderen en voldoen van instandhoudingstaken
 • Bewaken van octrooirechten van derden
 • Adviseren en bemiddelen bij conflicten
 • Bijstaan van advocaten in juridische procedures
 • Opstellen en beoordelen van licentiecontracten
 • Doorvoeren van naams- en adreswijzigingen en overdrachten in de officiële registers

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Ontdek wat de octrooimogelijkheden zijn van uw idee

De juiste bescherming begint bij het maken van de juiste keuze


Array ( [0] => Is wereldwijde bescherming met één octrooi mogelijk? [1] => Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent? )

FAQ

Is wereldwijde bescherming met één octrooi mogelijk?

Nee, het is niet mogelijk om met één octrooi wereldwijd bescherming te krijgen. Elk land heeft zijn eigen regels en procedures en daarom moet voor ieder land afzonderlijk een octrooiaanvraag worden ingediend. Heeft u bijvoorbeeld alleen een octrooi in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, dan kunt u niet optreden tegen inbreuk in Canada.

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

Er is geen verschil. Octrooi en patent zijn twee verschillende woorden voor hetzelfde. Patent komt uit het Engels, octrooi is het Nederlandse woord.

Naar boven