Startup Patent Voucher

LIOC wil de drempel verlagen voor startups om hun innovaties te beschermen en investeerders aan te trekken, omdat bescherming middels octrooi of patent de groei van startups kan versnellen. Wij bieden daarom voor een geselecteerd aantal startups een voucher aan die recht geeft op 1750 Euro korting op het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage waardoor de totale investering voor een startup 3250 Euro bedraagt.


Procedure

1. LIOC beoordeelt op basis van aangeleverde informatie over de uitvinding of de innovatie mogelijk voor octrooibescherming in aanmerking komt.

2. Indien de eerste inschatting positief is, vindt een kennismakingsgesprek met LIOC plaats waarin  de procedure verder wordt besproken.

3. Vervolgens wordt de startup uitgenodigd om zijn idee en de business case bij een business developer van Next Move (https://www.brainport.nl/next-move/startup) te pitchen zodat ook de commerciële haalbaarheid wordt getoetst.

4. LIOC bepaalt op basis van de uitkomst van bovenstaande gesprekken of de startup voor de startup voucher in aanmerking komt. Er zijn slechts een beperkt aantal vouchers per jaar beschikbaar.

Indien gekwalificeerd voor de STARTUP PATENT VOUCHER:

5. LIOC verzoekt om verdere informatie over de uitvinding, aanvrager en tekeningen toe te sturen.

6. Na ontvangst zorgt LIOC voor een concept octrooiaanvrage in het Engels (binnen 4 weken) 

7. Na akkoord dient LIOC de octrooiaanvrage in en rapporteert hierover (binnen 1 week na akkoord) De innovatie kan nu openbaar gemaakt worden en de term ‘patent pending’ kan worden gebruikt.

8. Er wordt een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door de octrooi verlenende instantie. Het resultaat  daarvan wordt door LIOC toegezonden (+/- 9 maanden na indiening)

9. LIOC adviseert omtrent voortzetting van de octrooiaanvraag buiten Nederland (+/- 1 jaar na indiening)

10. Het verleningsbewijs van het octrooi wordt toegezonden (+/- 1,5 jaar na indiening)

11. LIOC herinnert aan de instandhoudingstaksen die dienen te worden voldaan (3 jaar na indiening)

Naast bovengenoemde diensten kan een startup die zich voor dit programma kwalificeert ook gebruik maken van het uitgebreide netwerk van LIOC met partners die kunnen helpen een business case succesvol te maken, zoals partners op het gebied van financiering, subsidies, strategisch advies, productontwikkeling, etc.  


Investering

Voor bovenstaand aanbod geldt een vast bedrag van 3250 Euro. Hiervoor zal een voorschotnota worden toegezonden die dient te worden voldaan voor aanvang van de werkzaamheden. Bovenvermeld bedrag dekt de octrooikosten voor bescherming in Nederland voor de eerste drie jaar. Na drie jaar dienen jaarlijks instandhoudingstaksen te worden voldaan waarvoor vooraf een offerte wordt toegezonden.

Een octrooi verleend op een octrooiaanvrage binnen dit programma is van dezelfde kwaliteit als een octrooi voor reguliere zaken. Inbegrepen zijn tien conclusies en een ronde van wijzigingen. Indien extra conclusies, wijzigingen of besprekingen gewenst zijn of een eerdere opleveringsdatum vereist is, zal daarvoor vooraf een kostenindicatie worden afgegeven.

Indien na het eerste gesprek en de bestudering van de toegezonden informatie wordt besloten om geen voucher toe te kennen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.


Benodigde informatie

  • Beschikbare informatie over de innovatie (bijv. presentaties, memo’s, beschrijving, afbeeldingen)
  • Business Plan

Na toekenning voucher

  • Ingevuld Invention Disclosure Statement 
  • Getekend opdrachtformulier
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Technische tekeningen (in Solidworks 3D CAD of AutoCAD)

Let er op dat informatie nog niet openbaar wordt gepubliceerd voordat een octrooiaanvraag is ingediend!


Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail met informatie over de innovatie te sturen naar info@lioc.nl onder vermelding van ‘Aanmelding startup patent voucher’.


Voordelen

  • Octrooibescherming binnen 6 weken (patent pending)
  • Voor een vast bedrag van 3250 euro
  • Met toegang tot de kennis, de ervaring en het netwerk van LIOC
  • Kosteloos model van een non-disclosure agreement (NDA)

FAQ

Naar boven