Profiteer als startup van korting op uw octrooi en merkregistratie Startup IP Voucher

Startup IP Voucher

LIOC wil de drempel verlagen voor startups om hun innovaties te beschermen omdat bescherming van Intellectueel Eigendom de groei van startups kan versnellen. Wij bieden daarom startups een voucher aan die recht geeft op octrooibescherming in Nederland en een merkregistratie in de Benelux met een half jaar gratis merkbewaking voor een vast bedrag van €3500.Procedure

1. Stuur een email met informatie over je idee en merknaam naar info@lioc.nl onder vermelding van “Aanvrage startup voucher”

2. LIOC beoordeelt op basis van aangeleverde informatie of je idee mogelijk octrooibescherming in aanmerking komt en of de merkregistratie voor de merknaam haalbaar is. Voor de merkbescherming wordt een kort identiek onderzoek verricht, hiervan ontvang je een rapport.

3. Indien de eerste inschatting positief is, vindt een kennismakingsgesprek met LIOC plaats waarin de procedure verder wordt besproken.

4. LIOC bepaalt op basis van de uitkomst van het gesprek of je voor de Startup IP Voucher in aanmerking komt. Er zijn slechts een beperkt aantal vouchers per jaar beschikbaar.

Indien gekwalificeerd voor de STARTUP IP VOUCHER:

5. LIOC verzoekt om verdere informatie toe te sturen. Zie hieronder “Benodigde informatie”.

6. Na ontvangst van de benodigde informatie zorgt LIOC voor:
a) het opstellen van een concept octrooiaanvrage
b) het indienen van de merkregistratie bij het Benelux merkenbureau

7. Na akkoord op de concept octrooiaanvrage, dient LIOC de octrooiaanvrage in als Nederlandse octrooiaanvrage en rapporteert hierover. Het idee kan nu openbaar gemaakt worden en de term ‘patent pending’ kan worden gebruikt. Lees voor meer informatie hierover onze blog.

8. Er wordt een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door de Octrooiraad. Het resultaat daarvan wordt door LIOC toegezonden (+/- 9 maanden na indiening)

9. LIOC adviseert omtrent voortzetting van de octrooiaanvraag buiten Nederland (+/- 1 jaar na indiening)

10. Het verleningsbewijs van het octrooi wordt toegezonden (+/- 1,5 jaar na indiening)

11. LIOC herinnert aan de instandhoudingstaksen die dienen te worden voldaan (3 jaar na indiening). Hiervan ontvang je een offerte.


Investering

Voor bovenstaand aanbod geldt een vast bedrag van 3500 Euro. Hiervoor zal een voorschotnota worden toegezonden die dient te worden voldaan voor aanvang van de werkzaamheden. Bovenvermeld bedrag dekt de octrooikosten voor bescherming in Nederland voor de eerste drie jaar en merkbescherming in de Benelux voor de eerste 10 jaar. Na deze periodes dienen instandhoudingstaksen te worden voldaan waarvoor vooraf een offerte wordt toegezonden.

OCTROOI
Een octrooi verleend op een octrooiaanvrage binnen dit programma is van dezelfde kwaliteit als een octrooi voor reguliere zaken. Inbegrepen zijn:

 • 1 octrooiaanvrage met 10 conclusies opgesteld in het Nederlands of Engels
 • 1 ronde van wijzigingen
 • 1 nieuwheidsonderzoek van “nationaal type”

Indien extra conclusies, wijzigingen of besprekingen gewenst zijn of een versnelde opleveringsdatum vereist is, zal daarvoor vooraf een kostenindicatie worden afgegeven.

MERK
Merkregistratie wordt alleen verschaft indien deze haalbaar wordt geacht door LIOC naar aanleiding van de merkencheck. Inbegrepen zijn:

 • 1 merkencheck
 • 1 Benelux merkregistratie met 1 klasse
 • halfjaar merkbewaking

Indien meerdere klasse gewenst zijn, of uit het onderzoek blijkt dat merkregistratie niet haalbaar is, zal vooraf een kostenindicatie worden afgegeven.

Indien na het eerste gesprek en de bestudering van de toegezonden informatie wordt besloten om geen voucher toe te kennen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.


Benodigde informatie

 • Beschikbare informatie over de innovatie (bijv. presentaties, memo’s, beschrijving, afbeeldingen)
 • Business Plan

Na toekenning voucher

 • Ingevuld Invention Disclosure Statement 
 • Getekend opdrachtformulier
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Technische tekeningen (in Solidworks 3D CAD of AutoCAD)

Let er op dat informatie nog niet openbaar wordt gepubliceerd voordat een octrooiaanvraag is ingediend!


Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail met informatie over je idee en merknaam te sturen naar info@lioc.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Startup IP Voucher’.


Voordelen

 • Octrooi- en merkbescherming voor een vast bedrag
 • Octrooi- en merkbescherming tegen een gereduceerd tarief
 • Toegang tot de kennis, de ervaring en het uitgebreide netwerk van LIOC met partners die kunnen helpen een business case succesvol te maken, zoals partners op het gebied van financiering, subsidies, strategisch advies, productontwikkeling, etc.  
 • Kosteloos model van een non-disclosure agreement (NDA)

Naar boven