Benieuwd of je merk nog beschikbaar is? Doe via LIOC een gratis merkcheck! GRATIS MERKCHECK

Wat is een merk?

Een merk is een teken dat uw producten en diensten onderscheidt van producten of diensten van een ander. Vrijwel elk bedrijf, groot of klein, gebruikt één of meerdere van de volgende typen van merken:

 • een woordmerk* (Apple)
 • een beeldmerk (de ‘apple’ van Apple)
 • een vormmerk (de Coca Cola fles)
 • een slagzin (denk aan ‘Even Apeldoorn Bellen’)
 • een kleur (denk aan groen van KPN) 

*Uiteraard kan ook een bedrijfsnaam als (woord)merk worden geregistreerd. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen deze verschillende typen van merken, omdat elk type woordmerk een andere bescherming biedt. Het is niet zo dat met één registratie alle vormen van namaak kunnen worden bestreden.

Wilt u weten welke type merken u voor uw producten gebruikt en hoe u deze kunt beschermen? Vraag dan nu een gratis merk inventarisatie aan.


Waarom merkbescherming?

Alleen via merkregistratie krijgt u een recht om concurrenten te verbieden een identiek of sterk gelijkend merk te gebruiken. Het enkele gebruik van een merk geeft géén bescherming!

Voorbeeld

U gebruikt de merknaam Tiger voor tractoren. De concurrent komt op de markt met nieuwe tractoren waarvoor hij de merknaam Tijger gebruikt. U had geen registratie, maar de concurrent was wel zo handig om zijn merknaam wel te registreren. Hij kan u nu verbieden uw merk te gebruiken, ongeacht het feit dat u uw merk al jarenlang gebruikt.

Vergeet ook niet om uw handelsnaam als merk te registreren. Een handelsnaam verbiedt ondernemingen om in een regio een naam te gebruiken die voor verwarring zorgt met een reeds bestaande handelsnaam in dezelfde regio. Wanneer een ander uw handelsnaam als merk registreert kan hij/zij daarmee verbieden dat u uw activiteiten regionaal gaat uitbreiden. Als dit gebeurt kunt u daar niets tegen doen. Loopt geen risico en registreer uw handelsnaam als merk voordat het te laat is.


Merkregistratie Procedure

Omdat niet alle merken voor registratie worden geaccepteerd, is het belangrijk om daar vooraf al rekening mee te houden. De belangrijkste weigeringsgrond is dat het merk niet onderscheidend genoeg is voor de producten of diensten die onder het merk worden aangeboden. Het bedenken van een onderscheidende naam kunt u zelf doen, of overlaten aan een bureau dat daarin gespecialiseerd is.

Merkenonderzoek

Voordat een merknaam wordt geregistreerd is het raadzaam om onderzoek te doen naar oudere merken. Een nieuw merk kan namelijk worden geweigerd wanneer er al een ouder merk bestaat dat te veel lijkt op het nieuwe merk. Ook kunt u nog met een ouder merk worden geconfronteerd als uw merk na registratie al jaren wordt gebruikt. U kunt enorme schade ondervinden wanneer u vanwege dit oudere merk moet stoppen met het gebruik van uw eigen merk. Wij kunnen een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar identieke en overeenstemmende oudere merken. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een rapport met merken die een obstakel zouden kunnen zijn, inclusief advies. Als er geen bezwarende merken worden gevonden kan het merk direct worden geregistreerd.

Vraag gratis onze merk check aan en wij kijken voor jou in de merkenregisters of er al een identiek merk geregistreerd is door een ander. Als dat niet het geval is kunt u op basis hiervan besluiten om het merk te registreren of eerst een uitgebreid onderzoek uit te laten voeren waar wij ook onderzoek doen naar oudere merken die overeenstemmen met uw merk en daarmee mogelijk een obstakel vormen voor succesvolle registratie.

Advies van onze merkengemachtigde

Tijdens een eerste gesprek zal onze merkengemachtigde vragen stellen over het gebruik van uw merk. Op basis van die informatie wordt onder andere bepaald in welke landen nu het beste kan worden ingediend en in welke landen later, en er wordt een advies uitgebracht over de registratie van een woord- en/of beeldmerk, al dan niet in kleur. Daarnaast wordt er een waren- en dienstenlijst opgesteld die bepaalt voor welke waren en diensten uw merk zal worden beschermd. Vervolgens wordt een aanvraag om registratie verricht bij de desbetreffende officiële instantie, bijvoorbeeld in de Benelux of Europa. Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt tegen registratie ontvangt u binnen enkele maanden een registratie certificaat. Vanaf dat moment kunt u tegen inbreuk optreden en mag u het Registered Trademark symbool gebruiken bij uw merknaam. Hiermee geeft u aan dat uw merk is beschermd en dat u een ander niet toestaat uw merk te gebruiken. Gebruik van dit teken is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Merkbewaking

Na registratie is het van belang uw merk te bewaken. Jaarlijks worden er miljoenen merken geregistreerd en één daarvan zou maar net uw merknaam zijn. Ons systeem monitort alle nieuwe registraties. Indien u uw merk door ons laat bewaken ontvangt u steeds bericht wanneer er een identiek of gelijkend merk wordt aangevraagd, zodat u daartegen bezwaar kunt maken. Doet u dit niet, dan loopt u de kans om uw merkrecht te verliezen. Bovendien zijn de kosten voor bezwaar in dit vroege stadium vele malen lager dan wanneer u pas later aanloopt tegen een zelfde merknaam.

Bij onze merkregistratie krijgt u er de eerste 6 maanden bewaking van uw merk gratis bij. Daarna kunt u ervoor kiezen de merkbewaking te verlengen.


Kosten

Met onderstaande registratie is uw merk 10 jaar beschermd. Deze bescherming kan steeds met periodes van 10 jaar worden verlengd, zo vaak als u maar wilt.

 • Merk Check: kosteloos
 • Uitgebreid onderzoek naar oudere merken: vanaf 375 Euro
 • Merk registeren: incl. 1 klasse, advies en begeleiding: vanaf 750 Euro
 • Merkbewaking: eerste 6 maanden kosteloos, daarna vanaf 245 Euro per jaar

Bovenstaande prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op registratie in de Benelux. Eventuele bezwaren en procedures zijn niet inbegrepen. Prijzen zijn exclusief 7% kantoorkosten en 21% B.T.W.

Voor overige tarieven kunt u hier contact met ons opnemen.


Conflicten en Bemiddeling

Tijdens de uitvoering van uw bedrijf kan het zijn dat u in aanraking komt met een conflict aangaande uw merknaam. Neem in zo’n geval contact met ons op om u te helpen om uw positie en strategie te bepalen. Hieronder de twee meest voorkomende situaties waar u zich in kunt bevinden.

U verdenkt een ander van inbreuk op uw merkrecht

Komt u in de markt een merk tegen dat qua naam, logo of vorm in uw mening te veel lijkt op uw merk? Dan is er mogelijk sprake van inbreuk op uw merkrecht waar u tegen kunt optreden. Beantwoord een paar korte vragen en wij adviseren u op korte termijn over de mogelijkheden.

U wordt aangesproken op inbreuk

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf door een ander wordt aangesproken op inbreuk omdat een ander van mening is dat uw merk te veel lijkt op het merk van die ander. Neem dan contact met ons op. Wij informeren u over uw mogelijkheden en kunnen daar actie tegen ondernemen.

Rechtszaak voorkomen

In de praktijk blijkt dat conflicten lang niet altijd worden uitgevochten in de rechtszaal. Vaak kan met onderhandelen voor beide partijen een bevredigend resultaat worden bereikt. Wij kunnen hierin bemiddelen, waardoor u de kosten van een juridische procedure kunt besparen.


Onze expertise

Wij hebben in ons 40-jarig bestaan uitgebreid ervaring opgedaan binnen allerlei branches, waaronder de farmacie, mode, FMCG (consumentengoederen), bouw en industrie. Naast het uitvoeren van onderzoeken en het registreren van merken, kunt u onze ervaring inzetten bij voor de volgende zaken:

 • Advies over welke merken u kunt registreren of juist kunt laten vervallen
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om bezwaren tegen de registratie van uw merk op te
 • heffen
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om een merk van een ander ongeldig te laten
 • verklaren
 • Bewaken van merken
 • Agenderen en voldoen van vernieuwingstaksen
 • Adviseren en bemiddelen bij conflicten
 • Bijstaan van advocaten in juridische procedures
 • Opstellen en beoordelen van licentiecontracten
 • Doorvoeren van naams- en adreswijzigingen en overdrachten in de officiële registers

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Ontdek hoe wij uw merk beschermen

De juiste bescherming begint bij het maken van de juiste keuze


Array ( [0] => Kan ik zelf onderzoeken of mijn merk al door een ander wordt gebruikt? [1] => Ik heb al een handelsnaam. Is dat voldoende? [2] => Wat is een identiek merkenonderzoek? [3] => Wat is de gebruiksplicht bij een merkregistratie? [4] => Wat is een merkbewaking? [5] => Wat doet een merkengemachtigde? [6] => Hoe lang is mijn merk beschermd na registratie? [7] => Wat is de LIOC MerkCheck? )

FAQ

Kan ik zelf onderzoeken of mijn merk al door een ander wordt gebruikt?

Ja, gedeeltelijk. U kunt zelf zoeken in zoekmachines en op de website van de Kamer van Koophandel. Daarnaast kunt u in het Benelux merkregister zoeken naar identieke merknamen. Echter wanneer u de merknaam DIESEL gebruikt, dan zult u het merk DIEZEL niet vinden. Wanneer wij een uitgebreid onderzoek voor u uitvoeren ontvangt u niet alleen identieke, maar ook gelijkende merknamen, inclusief onze beoordeling en advies.

Ik heb al een handelsnaam. Is dat voldoende?

Nee. Een handelsnaam beschermt alleen de naam van uw bedrijf in de regio waarin u producten verkoopt. De naam van producten of diensten anders dan de handelsnaam zijn hiermee niet beschermd. Bovendien is bescherming regionaal, terwijl een merk bescherming biedt in de gehele Benelux of zelfs daarbuiten.

Wat is een identiek merkenonderzoek?

Bij een identiek merkenonderzoek gaat onze merkengemachtigde op zoek in de merkendatabanken in de Benelux en de EU om te bepalen of uw woordmerk identiek is aan bestaande merken voor vergelijkbare producten en diensten die u met uw merk aanbiedt. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw woordmerk nog beschikbaar is. Een identieke screening geeft u een goede indruk van de mogelijkheden voor uw merk en voor uw (zakelijke) activiteiten.

Wat is de gebruiksplicht bij een merkregistratie?

Een geregistreerd merk moet je binnen 5 jaar in gebruik nemen. Er moet daarbij sprake zijn van normaal gebruik van het merk, dat wil zeggen actief handelen op je afzetmarkt zoals je merk gebruiken naar je klanten toe en in reclameboodschappen. Doe je dat niet dan kan een belanghebbende het recht op dat merk vervallen laten verklaren en kun je het merkrecht daardoor verliezen.

Wat is een merkbewaking?

Merkbewaking is een continue monitoringsproces van alle nieuwe merken die in de registers worden ingeschreven. Wanneer een merk wordt ingeschreven dat overeenstemming vertoond met jouw merk, dan wordt dit gesignaleerd. Zodra wij een signalering van een overeenstemmend merk ontvangen, bekijken wij het merk en maken een inschatting van de relevantie en jouw kans van slagen om op te treden tegen dit merk en zenden je een notificatie per e-mail. Zo ben je op de hoogte en kun je overwegen of je in actie wilt komen.

Wat doet een merkengemachtigde?

Een merkengemachtigde is een juridisch specialist op het gebied van het merk- en modellenrecht. Een merkengemachtigde geeft deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken en modellen. Daarnaast kan een merkengemachtigde ook bemiddelen bij eventuele conflicten. Al onze merkengemachtigden bij LIOC dragen het kwaliteitskeurmerk van de Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Hoe lang is mijn merk beschermd na registratie?

Een merk wordt geregistreerd voor 10 jaar en kan oneindig worden verlengd tegen betaling van de 10-jaarlijkse instandhoudingstaksen. Het merk blijft ingeschreven zolang er geen bezwaar komt. Let wel op, in veel landen moet er ook het gebruik van het merk na 3-5 jaar worden aangetoond. Indien dit niet wordt gedaan is het merk kwetsbaar om nietig verklaard te worden indien een derde hiertoe actie onderneemt.

Wat is de LIOC MerkCheck?

Als je een Gratis Merkcheck bij ons aanvraagt ontvang je een gedegen rapport met een risico analyse en juridisch advies over de haalbaarheid van een merkregistratie voor jouw merknaam. De analyse omvat een eerste toets aan de vereiste van een merkregistratie en de resultaten van een identiek merkenonderzoek in de merkenregisters.

Naar boven