Wat is een model?

Een model is het uiterlijk of een deel van het uiterlijk van een product. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Zowel 2D- als 3D-modellen en een combinatie daarvan kunnen door middel van registratie worden beschermd.

Voorbeeld van 2D- en 3D-modellen

3D: Originele vormgeving tas + motief
bescherming van de vormgeving van de tas in combinatie met het motief

2D: Originele vormgeving motief
bescherming van de vormgeving van het motief, ongeacht waarop het wordt toegepast.

Voorbeelden van modellen die vaak worden geregistreerd zijn verpakkingen, meubels, kleding en consumentengoederen. Voorbeelden van productgroepen die vaak als model worden geregistreerd.

 • Meubels
 • Verpakkingen
 • Kleding
 • Consumentengoederen

Waarom modelbescherming?

U wilt uw model exclusief houden en voorkomen dat anderen het gaan namaken. Het modelrecht is een exclusief recht waarmee u kunt optreden tegen derden die uw model namaken, importeren, verkopen of op welke andere manier dan ook onrechtmatig gebruiken. Met een modelregistratie kunt u deze handelingen verbieden en eventueel een schadevergoeding vorderen. Een modelregistratie is aan te raden wanneer de vormgeving van uw product een belangrijke rol speelt bij het succes van het product in de markt.


Procedure

Om voor registratie in aanmerking te komen moet een model nieuw zijn en een ‘eigen karakter’ hebben. Nieuw wil zeggen dat er geen identieke of bijna identieke modellen bekend zijn op het moment van registratie. Eigen karakter houdt in dat er sprake moet zijn van originaliteit, waardoor er voldoende afstand met bestaande modellen bestaat. Het aanbrengen van minieme wijzigingen aan een bestaand model zal veelal niet voldoende zijn.

Deze eis van nieuwheid en eigen karakter wordt niet getoetst bij de registratie zelf, maar pas op het moment dat u uw modelrecht in wilt zetten om op te treden tegen namaak. Indien de wederpartij daarom verzoekt, zal de rechter beoordelen of uw model nieuw is en een eigen karakter heeft. Naarmate uw model origineler wordt zal eerder aan de eis van eigen karakter worden voldaan, en zullen namaakproducten eerder door de rechter worden verboden.

Voorbeelden van eigen karakter bij modellen.

Heeft u vragen over deze eisen? Neem dan hier contact met ons op.

Voordat wij uw model kunnen registreren moeten er tekeningen van het model worden gemaakt. Daarvoor zullen wij met u overleggen wat de kenmerkende eigenschappen van het model zijn. Daaraan ontleent het model namelijk zijn eigen karakter. Het is belangrijk dat deze elementen duidelijk blijken uit de tekeningen die moeten gemaakt. Indien u er voor kiest om de tekeningen zelf aan te leveren zullen wij u vooraf informeren over de eisen die daaraan worden gesteld. U kunt ons ook opdracht geven om professionele tekeningen voor u te verzorgen. Wanneer deze tekeningen akkoord zijn kunnen wij overgaan tot registratie van het model in de landen naar keuze. In veel gevallen wordt voor een Europese registratie gekozen vanwege de relatief lage kosten voor bescherming in 28 landen. Na indiening in Europa heeft u nog zes maanden de tijd om te beslissen of u de bescherming wilt uitbreiden naar andere landen.

De mogelijkheid bestaat dat er bezwaren komen, waardoor de registratie in eerste instantie niet wordt toegekend. In meer dan 95% van deze gevallen kunnen wij die bezwaren voor u opheffen, waardoor het model toch kan worden geregistreerd. Wanneer u modelregistratie is toegekend ontvangt u een certificaat en mag u het Registered Design teken gebruiken. Een modelregistratie is 5 jaar geldig en kan daarna steeds met eenzelfde periode worden verlengd tot 25 jaar.


Kosten

Met onderstaande registratie is uw model 5 jaar beschermd. Na 5 jaar kan de bescherming vier maal worden verlengd met 5 jaar tot een totale beschermingsduur van 25 jaar.

Modelaanvrage Benelux (3 landen) incl. advies en begeleiding: 780 Euro

Modelaanvrage Europese Unie (28 landen)incl. advies en begeleiding: 1210 Euro

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op registratie van een enkelvoudig model. Eventuele bezwaren en procedures zijn niet inbegrepen. Prijzen zijn exclusief 7% kantoorkosten en 21% B.T.W. Voor vragen over onze tarieven kunt u hier contact met ons opnemen. 


Conflicten

Er is sprake inbreuk wanneer de meest originele elementen van uw ontwerp worden nagebootst. Hoe origineler uw ontwerp, des te makkelijker u kunt optreden. Neem advies met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wordt u zelf aangeschreven omdat een andere partij van mening is dat u zijn of haar model imiteert? Wij kunnen u hierbij helpen. Zo starten we met een check of de rechten van de andere partij wel geldig zijn. Daarna kunnen wij bemiddelen bij een eventuele onderhandeling of u bijstaan bij een juridische procedure.


Onze expertise

Wij hebben in ons ruim 30-jarig bestaan uitgebreid ervaring opgedaan binnen allerlei branches, waaronder de farmacie, mode, FMCG (consumentengoederen), bouw en industrie.

Naast het uitvoeren van onderzoeken en het registreren van modellen, kunt u onze ervaring inzetten bij de volgende zaken:

 • Advies over welke merken u kunt registreren of juist kunt laten vervallen
 • Agenderen en voldoen van vernieuwingstaksen
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om bezwaren tegen de registratie van een merk op te
 • heffen
 • Voeren van procedures bij de officiële instanties om een merk dat niet geldig is ongeldig te laten
 • verklaren
 • Adviseren en bemiddelen bij conflicten• Bijstaan van advocaten in juridische procedures
 • Bijstaan van advocaten in juridische procedures
 • Opstellen en beoordelen van licentiecontracten
 • Doorvoeren van naams- en adreswijzigingen en overdrachten in de officiële registers

Naar boven