Octrooien

Wanneer kan ik met mijn uitvinding naar buiten treden?

Frits van Houtum

Frits van Houtum

f.vanhoutum@lioc.nl

Dat een uitvinding nieuw moet zijn om in aanmerking te komen voor octrooibescherming is vaak bekend. Maar wat houdt dit precies in? En wat kan ik wel of niet doen zonder de nieuwheid te schaden?

Nieuwheidsvereiste in het kort

Een belangrijk vereiste voor het verlenen van een octrooi, is dat je idee nog nieuw moet zijn. Een uitvinding is nieuw wanneer het geen deel uitmaakt van de ‘stand van de techniek’. Een uitvinding is onderdeel van de ‘stand van de techniek’ geworden als deze op welke wijze dan ook in de openbaarheid is gekomen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn, maar ook doordat de uitvinding reeds in gebruik is voordat het patent is aangevraagd. Het is dus belangrijk dat de uitvinding geheim blijft tot de dag dat daarvoor een octrooiaanvrage is ingediend en u een officiële indieningsdatum hebt verkregen. Alleen zo voorkomt u dat uw octrooiaanvrage wordt afgewezen, of doelwit kan zijn in een nietigheidsprocedure bij de rechter, doordat u zelf de uitvinding naar buiten hebt gebracht.

Openbaarmaking

Ik hoor u denken: heb ik mijn idee al openbaar gemaakt? Kan ik al in gesprek met een investeerder? Kan ik alvast iets posten op Facebook of mijn website?

Een octrooiraad toetst of de uitvinding ‘nieuw’ is door middel van een onderzoek in schriftelijke publicaties, met name online en in octrooipublicaties. Wanneer de uitvinding openbaar is gemaakt door middel van een Facebook post zal dit dus niet snel ontdekt worden, maar het is wel degelijk nieuwheidsschadelijk. Facebook is immers een openbaar platform maar ook wanneer een octrooiraad niet op de openbaarmaking is gestuit, betekent dit niet dat het octrooi dan geldig is. In bijvoorbeeld een oppositie of nietigheidsactie kan het octrooi alsnog ongeldig worden verklaard.

Wanneer u in gesprek wilt treden met een derde geldt dit gewoonlijk niet als openbaarmaking, het risico is echter dat de andere partij de uitvinding zonder dat u het weet en heeft bedoeld toch verder bekend maakt.

Geheimhoudingsverklaring

Om deze reden is het altijd verstandig om een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen wanneer u de uitvinding wilt bespreken met bijvoorbeeld investeerders, producenten, adverteerders etc. In het Engels wordt gesproken van een zogenaamde NDA. Dit staat voor Non-Disclosure Agreement. Wij kunnen een dergelijke verklaring voor u opstellen, uitwerken en hierin adviseren.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

  • Voordat een octrooiaanvrage is ingediend:
    • laat een ander altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekenen indien u de uitvinding met hen wilt bespreken.
    • maak uw uitvinding niet zelf openbaar; hieronder valt ook het posten op uw website of social media.
  • Zodra u een bevestiging van indiening van ons heeft ontvangen, heeft u de uitvinding vast gelegd. Nu kunt u met een gerust gevoel er meer bekendheid aan geven.  

Bij twijfel of vragen over het voorgaande, neem contact met ons op voor advies.