Intellectueel Eigendom, Octrooien

Geoctrooieerde fiets onderwerp van geschil op de Olympische Spelen in Tokyo

Frits van Houtum

Frits van Houtum

f.vanhoutum@lioc.nl

Het fietsbedrijf Kú Cycle uit Almere claimt dat de Engelse baanwielrenploeg hun octrooi heeft geschonden door een model fiets te gebruiken waarvan de voorvork verdacht veel weg heeft van de triatlonfiets waarvoor het Almeerse bedrijf op 10 maart 2021 een Europees octrooi heeft gekregen. Maar wat maakt de fiets van het Almeerse bedrijf dan zo uniek in vergelijking met concurrerende fietsen? Maakt de Engelse baanwielrenploeg nu inbreuk op het KuCyle octrooi?

Kú Cycle ontwerp

De heer A. Bok van Kú Cycle legt uit dat de fiets uniek is omdat sporters hun windweerstand tussen de 5 en 10 procent zien afnemen op deze fiets in vergelijking met conventionele triatlonfietsen. Een vergelijkbaar octrooiverzoek door de Britten werd afgewezen omdat het ontwerp te veel leek op het ontwerp van Kú Cycle, aldus de advocaten van Bok. Dat lijkt op een bevestiging van het feit dat de Britse fiets het octrooi van Kú Cycle schendt.

KuCycleFietsOntwerp
Bron afbeelding: NOS (https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2392056-britse-baanrenners-met-gepikt-hollands-ontwerp-van-start-we-willen-erkenning)

Schending van het Kú Cycle octrooi?

Het initiële plan was om de mogelijke inbreuk bij de rechter in Tokio aan te kaarten. Echter, Kú Cycle bezit slechts een octrooi in Europa en Amerika, waardoor zij geen octrooibescherming genieten in Japan. Toch zal de kans groot zijn dat de fiets door de Britten is gebruikt voor trainingssessies binnen Groot-Brittannië. Zou dit dan een schending opleveren van het Europese octrooi? Als eerste moet dan vastgesteld worden of het Europese octrooi gevestigd is in Groot-Brittannië. Na verlening van een zogenaamd Europees octrooi moet het octrooi namelijk gevestigd worden in nationale landen naar keuze, alvorens octrooihouders zich op de werking van dat octrooi kunnen beroepen in die nationale landen. Dus alleen met een gevestigd Europees octrooi in Groot-Brittannië is er octrooibescherming waarop Kú Cycle zich kan beroepen. Uit een snelle zoektocht in het register blijkt dat het Europese octrooi in kwestie wél is gevestigd in Groot-Brittannië. Dat zou dus betekenen dat, buiten Kú Cycle, niemand in Groot-Brittannië de triatlonfiets in kwestie mag namaken, gebruiken of invoeren. Indien de Britse baanwielrenploeg dus tijdens de trainingen gebruik heeft gemaakt van de vermeende triatlonfiets, dan kan dat een potentiële octrooischending opleveren.

Mogen fietsbedrijven de triatlonfiets namaken in landen waar Kú Cycle geen octrooi heeft?

Ik hoor u al denken: ‘als Kú Cycle geen octrooi heeft in Japan, dan mag de fiets worden nagemaakt, gebruikt en verkocht in Japan’. Die stelling is juist. Er is geen verleend Japanse octrooi en er is ook geen blijk van een nog lopende Japanse octrooiprocedure voor deze uitvinding. Japanse fietsbedrijven zouden de fiets dus in Japan mogen namaken en verkopen mits er geen inbreuk wordt gemaakt op andere intellectuele eigendomsrechten. Datzelfde geldt voor alle andere landen waar Kú Cycle geen octrooi heeft. Het is echter niet mogelijk om de fietsen te exporteren naar landen waarin Kú Cycle wél een octrooi heeft (i.e. Europese landen waarin het octrooi is gevestigd en de USA).

Kunnen andere fietsbedrijven een octrooi aanvragen in landen waarin Kú Cycle geen octrooi heeft?

Nu we vast hebben gesteld dat Japanse fietsenmakers de fiets mogen namaken en verkopen in Japan, rijst de vraag of zij in Japan een octrooi kunnen aanvragen nu Kú Cycle dat niet heeft gedaan. Dat is echter niet mogelijk, omdat de uitvinding al reeds bekend is in Europa. Het Japanse octrooibureau zal een dergelijk octrooiverzoek dan ook afwijzen aangezien de uitvinding niet meer ‘nieuw’ is. Het Japanse octrooibureau kan dit aantonen met een verwijzing naar het octrooi van het Almeerse fietsenbedrijf.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

  • Octrooibescherming strekt zich uit tot de landen waarin je octrooi verleend hebt gekregen.
  • Zodra een octrooiaanvrage eenmaal is gepubliceerd in één land, kan iemand anders niet meer octrooi verkrijgen voor andere landen omdat het idee dan niet meer nieuw is.

Bescherming van uw idee begint met het maken van de juiste keuzes. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor octrooibescherming, of wilt u advies over in welke landen u octrooi het beste kunt aanvragen? Neem contact met ons op.

Bron afbeelding: NOS (https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2392056-britse-baanrenners-met-gepikt-hollands-ontwerp-van-start-we-willen-erkenning)