Intellectueel Eigendom, Octrooien

Uniform Europees octrooi een stap dichterbij

Marthe van Pijkeren

Marthe van Pijkeren

m.vanpijkeren@lioc.nl

De inwerkingtreding van een uniform Europees octrooi en een Europese rechtbank is weer een stap dichterbij. Op 9 juli 2021 verwierp het Duitse constitutionele hof twee bezwaren die nog in de weg stonden aan het ratificeren van de zogenaamde UPC Agreement die dit mogelijk maakt. De weg naar ratificatie en daarna inwerkingtreding van de UPC Agreement ligt na jaren van onzekerheid nu eindelijk weer open.

Ratificatie in Duitsland

Het was niet de eerste hobbel op weg naar ratificatie in Duitsland. Nadat het parlement voor de eerste keer de UPC Agreement had goedgekeurd werd er al een constitutionele klacht ingediend. De parlementaire goedkeuring was behaald met een gewone meerderheid, in plaats van de vereiste gekwalificeerde meerderheid. Deze klacht werd gegrond verklaard en de parlementaire goedkeuring vernietigd. Na de tweede parlementaire goedkeuring, ditmaal met de gekwalificeerde meerderheid, werden in december 2020 twee nieuwe klachten ingediend.

De nieuwe klachten betroffen de schending van het beginsel van de rechtstaat, het grondrecht op effectieve rechtsbescherming en mogelijke schending van het EU recht. Het constitutionele hof verklaarde de klachten echter niet-ontvankelijk vanwege een gebrek aan onderbouwing.

Wat moet er nog gebeuren?

De inwerkingtreding van de UPC Agreement is afhankelijk van het ratificeren door 13 staten, waarvan ten minste de drie lidstaten met waar de meeste octrooien worden ingediend. In eerste instantie behoorde de UK hier ook toe. De UK heeft zich echter vanwege Brexit teruggetrokken uit de UPC Agreement. Om deze reden zijn nu Duitsland, Frankrijk en Italië de drie landen die ten minste moet ratificeren om de UPC Agreement in werking te laten treden. Momenteel hebben 15 staten geratificeerd, waarvan Italië en Frankrijk. In Duitsland is de weg naar ratificatie nu open. 

Na ratificatie van Duitsland zal eerst het protocol (Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (PPA) in werking moeten treden zodat de Provisional Application Phase in kan gaan. In deze fase worden de praktische en logistieke zaken geregeld en opgetuigd om de Unified Patent Court tot een werkelijkheid te maken. Denk hierbij aan het werven van gerechtspersoneel, in gebruik nemen van gerechtsgebouwen en het proefdraaien van zittingen. Voor het inwerking treden van het Protocol zijn nog enkele ratificaties nodig.

Wat er veranderd met de UPC Agreement

Wanneer het dan eindelijk zover is dat de UPC Agreement in werking is getreden, zal ervoor eerst geen aparte vestiging meer nodig zijn van een Europees verleend octrooi in de nationale landen aangesloten bij de UPC Agreement. De European Patent Office is vanaf dat moment bevoegd om octrooien te verlenen met ‘unitary effect’. De Unified Patent Court is dan bevoegd om over deze octrooien uitspraak te doen. De eerste zeven jaar na inwerkingtreding van de UPC Agreement zijn nationale rechters nog bevoegd om octrooien met ‘unitary effect’ in behandeling te nemen. Na deze periode van zeven jaar, is alleen de Unified Patent Court nog bevoegd om over het lot van octrooien met ‘unitary effect’ te beslissen.

Het “unitary effect” zal voor octrooihouders een vooruitgang betekenen in het handhaven van hun recht. Tot op heden kan een Europees verleend octrooi na verstrijken van de oppositie (9 maanden na verlening) enkel in de nationale landen worden aangevochten bij de nationale rechtbanken. Daarnaast zullen octrooigemachtigden hun cliënten direct kunnen vertegenwoordigen voor de rechter zonder tussenkomst van een advocaat. In voorbereiding hierop heeft onze octrooigemachtigde Ayolt Jilderda reeds de opleiding tot European litigator met succes afgerond.

Kortom

Belangrijkste punt om hieruit mee te nemen:

  • Op dit moment zijn er geen juridische obstakels die de inwerkingtreding van de UPC Agreement in de weg staan, toch zal het nog enige tijd duren voordat het zover is
  • Onder de UPC agreement verleende octrooien verkrijgen “unitary effect” en kunnen aangevochten worden voor de Unified Patent Court
  • De eerste zeven jaar na in inwerkingtreding van de UPC Agreement zijn de nationale rechters nog bevoegd
  • Octrooigemachtigden zijn bevoegd om cliënten te vertegenwoordigen voor de Unified Patent Court

Mocht u vragen hebben over wat deze ontwikkelingen voor u kunnen betekenen, neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij zullen onze clienten op de hoogte houden van ontwikkelingen die van belang zijn voor hun octrooirechten.