Intellectueel Eigendom, Merken, Modellen, Octrooien

4 voordelen van Intellectueel Eigendom (IE) voor je bedrijf

Magdaleen Jooste

Magdaleen Jooste

info@lioc.nl

“Doen of niet doen?”. Dit is heel vaak een vraag waarmee bedrijven worstelen wanneer ze moeten beslissen of ze hun innovatie en ideeën gaan beschermen of niet. Het runnen van een bedrijf brengt veel kosten met zich mee en het maken van extra kosten is niet iets waar bedrijven op zitten te wachten. Hierdoor komt een budget voor Intellectueel Eigendom (IE) bescherming vaak onderaan de to-do lijst van het bedrijf te staan. Maar net zo belangrijk als wielen zijn voor de prestaties van een auto, kan IE bescherming dat zijn voor de groei van je bedrijf. Het aantal voordelen dat de bescherming van je Intellectueel Eigendom heeft voor de groei van je bedrijf is eindeloos, maar we begrijpen dat jouw tijd geld is! Daarom bespreken we hier alleen de belangrijkste 4 voordelen voor jouw bedrijf.

1. IE bescherming geeft je concurrentievoordeel

Tijdens de groei van je bedrijf heb je waarschijnlijk veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve ideeën waarmee je, jezelf kunt onderscheiden van je concurrenten. Deze ideeën omvatten vaak verschillende vormen van te beschermen intellectueel eigendom.

Het kan gaan om je logo en slogan (handelsnaam/merkrecht), softwarecode en handleidingen (auteursrecht) of producten en productiemethoden (octrooien/modelrechten). Door ervoor te zorgen dat je jouw ideeën vastlegt, creëer je Intellectueel Eigendom waarmee je kunt optreden tegen concurrenten die jouw ideeën zonder toestemming gebruiken. Op deze manier verkrijg je marktexclusiviteit om jouw product of productiemethode te gebruiken. Het stelt je ook in staat derden ervan te weerhouden jouw product- of merknaam te gebruiken op een wijze die jouw merk en goodwill schade kan toedoen.

Zonder het vastleggen van je ideeën in de vorm van Intellectueel Eigendomsrechten, zullen jouw concurrenten in de meeste gevallen wettelijk vrij zijn om de door u bedachte en in geïnvesteerde ideeën te gebruiken. Jouw concurrenten zullen dan de vruchten plukken van jouw inspanningen, je concurrentievoordeel ontnemen of zelfs je merk en goodwill beschadigen.

2. IE bescherming vergroot de waarde van je bedrijf

Intellectuele eigendom is een bedrijfsmiddel en maakt daarmee deel uit van de balans van jouw bedrijf. Net zoals een kantoor en een bedrijfsauto deel uitmaken van de activa op je balans, zal intellectuele eigendom als activa deel uitmaken van de activaportefeuille van jouw bedrijf. Door te investeren in de bescherming van intellectuele eigendom, vergroot je dus zeer concreet direct de waarde van jouw bedrijf.

3. IE bescherming zorgt voor een inkomstenbron

Intellectueel Eigendom biedt niet alleen een rendement op investering door jouw bedrijf een concurrentievoordeel te geven, maar kan ook een directe bron van inkomsten voor jouw bedrijf zijn. Indien je de door jouw beschermde Intellectueel Eigendom niet gebruikt, kun je deze aan een derde partij verkopen. Of je kunt, ongeacht of je de Intellectuele eigendom gebruikt of niet, de Intellectueel Eigendom in licentie geven aan derden tegen betaling van royalty’s. Je hoeft de Intellectueel Eigendom dus niet zelf te gebruiken om toch de vruchten te kunnen plukken van jouw inspanningen om de Intellectueel Eigendom vast te leggen.

4. IE bescherming verhoogt de geloofwaardigheid van je bedrijf

Ergens in de toekomst wil je misschien jouw bedrijf verkopen of een investeerder aantrekken om in jouw bedrijf te investeren. Een dergelijke investeerder of koper zou de gemoedsrust willen hebben dat hij afdwingbare rechten zal hebben met betrekking tot de activa van het bedrijf, met inbegrip van de Intellectueel Eigendom daarvan. Daarom moet jouw onderneming de rechtmatige eigenaar van die Intellectueel Eigendom zijn en moet die intellectuele eigendom, waar nodig, zijn geregistreerd. Dit omvat het deponeren van merken en modellen en het verkrijgen van octrooien doormiddel van registratie. Hiermee zijn overdraagbare rechten gecreëerd die bij verkoop aan de koper kunnen worden overgedragen. Door je onderneming eigenaar te laten worden van bepaald Intellectueel Eigendom, zal de waarde van jouw onderneming overeenkomstig met jouw eigendomsrechten stijgen.

Kortom

  • Je idee is van niemand en iedereen tegelijkertijd als je het niet vastlegt
  • Het beschermen van je innovatieve ideeën doormiddel van het vastleggen hiervan, is van grote toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Ontdek hoe wij jouw merknaam, product of werkwijze beschermen. Neem contact op met een van onze adviseurs voor vrijblijvend advies over de beste bescherming van jouw idee.

Foto door Carlos M. via unsplash.com