Intellectueel Eigendom

Wat is een i-depot en wat kan ik ermee?

Erika Kremeike

Erika Kremeike

e.kremeike@lioc.nl

De maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft auteursrechten, daar hoeft men niets anders voor te doen dan aan te tonen dat dat zo is. Een idee op zich, uw gouden idee, is volgens de wet echter niet te beschermen. De uitwerking ervan wèl, zoals een concept van een idee van een product of een concept van een dienstverlening. Door stukken te dateren kunt u aantonen dat het concept van het product of de dienstverlening op een bepaald moment al bestond. Als iemand beweert dat deze eerder was met uw idee of uw product zelfs namaakt heeft u een bewijs van datering.

Een idee deponeren

Vroeger had men daar andere middelen voor bedacht, zoals bijvoorbeeld in de jaren ’90 het laten stempelen van stukken bij de Belastingdienst, of een gesloten enveloppe naar jezelf toezenden waardoor deze een datumstempel ontving van de verzending. Het in bewaring geven van een akte met een idee bij de notaris gebeurt eigenlijk nog steeds. Dicht daarbij in de buurt komt het idee deponeren, of wel het i-depot.

De Belastingdienst verleent deze dienst niet meer en het i-depot is een prettigere manier dan jezelf een enveloppe toezenden. De enveloppe kan zoekraken of bij iemand anders in de bus terecht komen. Dan bereikt u het tegenovergestelde dan dat wat u voor ogen had. Het in bewaring geven van uw document bij een officieel Register is daarom veiliger en sneller. Het aanvragen van een i-depot gebeurt bij het Benelux Register in Den Haag, afdeling tekeningen en modellen. Het Register houdt uw i-depot altijd geheim, echter kunt u er ook voor kiezen om deze direct geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Voordeel daarvan is de directe publicatie en bewijs aan andere onderhandelingspartijen.

De juiste volgorde

Het i-depot vult de andere intellectiele eigendomsrechten aan, maar kan deze niet vervangen. Als een technische vinding octrooiwaardig is, is het van belang een octrooiaanvrage voorafgaande aan alle andere activiteiten in te dienen. Sommige intellectuele eigendomsrechten kunnen, als deze niet in de juiste volgorde worden aangevraagd, elkaar tegenwerken in plaats van aanvullen. Het i-depot is het dateren van stukken en geeft geen intellectuele eigendomsrecht. Een i-depot kunnen wij direct online voor u verrichten bij het Register. Heeft u liever zelf uw enveloppe ook in een kluis dan kunnen wij een hard-copy aanvragen. De enveloppe bestaat dan uit twee delen waarvan het eerste deel achterblijft bij het Register en het tweede deel ontvangt u retour.

Kortom

  • Met een i-depot kunt u aantonen wanneer het idee tot stand kwam
  • Het i-depot is het dateren van stukken en geeft geen intellectuele eigendomsrecht
  • Een i-depot is een aanvulling maar geen vervanging van andere intellectuele eigendomsrechten
  • Met een i-depot blijft uw idee geheim, tenzij u zelf kiest voor publicatie

Ontdek hoe wij uw idee beschermen en welke vorm van bescherming het beste past bij uw gouden idee. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren of een i-depot de juiste keuze is voor u.