Intellectueel Eigendom, Merken, Modellen, Octrooien

World IP Day 26 April 2022– IP and Youth: Innovating for a Better Future

Jacqueline van der Sluis

Jacqueline van der Sluis

j.vandersluis@lioc.nl

Elke jaar op 26 april is er de “World Intellectual Property Day” (WORLD IP-day). De “World Intellectual Property Organisation” (WIPO) neemt hier ieder jaar weer het voortouw in. Daarbij stimuleren zij innovatie en creativiteit en geven ze meer voorlichting over de rol die intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) spelen in de markt.

Innovatie voor een betere toekomst

WORLD IP-day 2022 belicht jonge mensen die de innovatie-uitdagingen aangaan. Daarbij gebruiken ze hun energie en vindingrijkheid, hun nieuwsgierigheid en creativiteit om koers te zetten naar een betere toekomst. Wereld dag voor intellectuele eigendom 2022 viert het innoveren voor een betere toekomst door deze jonge ondernemers.

Met IE-rechten, zoals met een octrooi-, merk- of modelrecht, kun je een idee omzetten in een zakelijke kans en daarmee waarde genereren. Met als gevolg dat jonge ondernemers hun doelen kunnen bereiken, inkomsten kunnen genereren, banen kunnen creëren, lokale en mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en gemeenschaps- en nationale ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

  • Met IE-rechten, zoals met een octrooi-, merk- of modelrecht, kun je een idee omzetten in een zakelijke kans.
  • Innovatie draagt bij aan een betere toekomst.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden van IE bescherming van uw idee.

Bron: WIPO