Intellectueel Eigendom, Merken, Modellen, Octrooien

Wist u dat octrooien, merken en modellen hand in hand gaan?

Frits van Houtum

Frits van Houtum

f.vanhoutum@lioc.nl

Zelfs als u er alles aan gedaan hebt om een product te beschermen, kan het gebeuren dat u een intellectueel eigendomsrecht over het hoofd ziet. Veel conventionele kantoren zijn gespecialiseerd in slechts merk- en modelregistratie dan wel in alleen octrooiregistratie. De kans is helaas groot dat u onvolledig bent beschermd indien u alleen een geregistreerd merk en/of model heeft of alleen een octrooi. Octrooien, merken en modellen gaan namelijk vaak hand in hand.

Conventionele merk- of octrooibureaus

Conventionele merk- of octrooibureaus (fig. 1) zullen echter stellen dat ze u kunnen doorverwijzen naar een externe merk- of octrooideskundige wanneer zij ontdekken dat een bepaald product niet beschermd kan worden door middel van een geregistreerd merk, model of octrooi. Het is dan essentieel dat de specialist op het gebied van merken en modellen of octrooien eerst iets ontdekt wat octrooiwaardig is. Dat zal voor de merk- en modellenspecialist of octrooispecialist een lastige klus zijn. Velen van hen zijn niet gespecialiseerd in zowel het octrooirecht als het merk- en modellenrecht.

Tegenwerken in plaats van aanvullen

Sommige intellectuele eigendomsrechten kunnen, als deze niet in de juiste volgorde worden aangevraagd, elkaar tegenwerken in plaats van aanvullen. Als een technische vinding octrooiwaardig is, is het van belang dit octrooi vooraf aan alle andere activiteiten aan te vragen. Ook mag een octrooi of een model niet worden verkocht voordat een registratie is ingediend. Dit omdat er dan geen octrooirecht of modelrecht meer verleend kan worden.

Een merkengemachtigde zal eerst iets octrooiwaardigs dienen te ontdekken alvorens een cliƫnte naar een octrooigemachtigde doorgezonden kan worden. Een merkengemachtigde is echter niet gespecialiseerd in het octrooirecht waardoor de kans bestaat dat het mogelijk is om een octrooi aan te vragen op uw product terwijl dit onopgemerkt bleef bij de merkgemachtigde. Eenzelfde situatie, vice versa, is ook mogelijk.

Bij een fullservicebureau gaan octrooien, merken en modellen hand in hand

Gelukkig gaan bij een fullservicebureau (fig. 2) octrooien, merken en modellen hand in hand met elkaar! Uw product wordt altijd bekeken door zowel deskundigen op het gebied van octrooien als op het gebied van merken- en modellen. Daardoor bent u er altijd van verzekerd dat uw product volledig door alle intellectuele eigendomsspecialisten wordt nagekeken. En kunt u met een gerust hart ondernemen terwijl de gemachtigden zorgdragen voor een adequate bescherming van uw product.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

  • Bij een fullservicebureau gaan octrooien, merken en modellen hand in hand.
  • De juiste volgorde voor de aanvraag van de intellectuele eigendomsrechten is van groot belang.
  • LIOC Patents & Trademarks is een fullservicebureau en wordt uw product altijd bekeken door deskundigen op het gebied van octrooien en merken en modellen.
  • Zie ook onze blogwanneer kan ik met mijn uitvinding naar buiten treden.

Ontdek hoe wij uw product beschermen en welke vorm van bescherming het beste past bij uw product. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren.