Intellectueel Eigendom, Octrooien

Is mijn idee klaar voor het indienen van een patent aanvraag?

Magdaleen Jooste

Magdaleen Jooste

info@lioc.nl

Je ontwikkelt al geruime tijd een idee waarvan je denkt dat het een probleem van jou en vele anderen zal oplossen. Dit idee zou in aanmerking kunnen komen voor een patent. Het aanvragen van een patent zou jou en je bedrijf waarschijnlijk ten goede komen (lees hier in onze blog hoe). De grote vraag is nu wanneer het beste moment is om een patent aanvraag in te dienen om ervoor te zorgen dat al je inspanningen en investeringen niet voor niets zijn geweest. Gelukkig zijn wij hier om je enkele korte richtlijnen te geven om jou te helpen te bepalen wanneer de tijd rijp is voor jouw idee om een patent aan te vragen.

1. Je hebt een voldoende gedetailleerd idee

Vaak bestaat de misvatting dat een idee moet zijn uitgewerkt tot een werkend prototype voordat een aanvraag voor een patent kan worden ingediend. Dit is echter niet het geval. Een idee hoeft alleen zo ver ontwikkeld te zijn dat er voldoende details van het idee beschikbaar zijn om het voldoende te beschrijven zodat een deskundige jouw idee kan toepassen. Als je bijvoorbeeld alleen nog moet beslissen over het exacte materiaal dat je voor een bepaald onderdeel van het idee wilt gebruiken, en het materiaal speelt geen belangrijke rol in de werking van jouw idee, dan had er waarschijnlijk al een patent aanvraag ingediend kunnen zijn.

2. Je hebt ervoor gezorgd dat jouw idee nog geheim is

Om een patent aanvraag voor jouw idee in te dienen, moet het idee nog nieuw zijn. Dit betekent dat jouw idee nooit eerder door iemand anders openbaar is gemaakt, waar ook ter wereld. Een openbaarmaking voorkomt dat een idee ooit succesvol wordt gepatenteerd kan worden omdat het dan niet meer als nieuw kan worden beschouwd. Je betaald dus mogelijk een hoge prijs voor het vroegtijdig delen van jou idee met andere.

Maar wat wordt beschouwd als een openbaarmaking? Een idee wordt beschouwd als openbaar te zijn gemaakt zodra deze beschikbaar is gesteld aan/bekend is gemaakt aan het publiek. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs een bekendmaking aan een grote groep mensen te zijn. Ook een bekendmaking aan één andere persoon, met name zonder ondertekende geheimhoudingsovereenkomst, wordt beschouwd als een nieuwheidsvernietigende bekendmaking. Een openbaarmaking kan verder een publicatie, verkoop, onderhandelingen of demonstratie inhouden, maar ook een post op jouw eigen social media kanalen.

Mocht je jouw idee openbaar moeten maken, bijvoorbeeld omdat je in gesprek wilt met investeerders, dan is het van vitaal belang om eerst een octrooi(patent)gemachtigde te raadplegen voordat u tot openbaarmaking overgaat. Zij kunnen je ook adviseren over wat je wel en niet kunt vertellen, en kunnen je helpen bij een geheimhoudingsovereenkomst. Houd voor meer informatie over het vereiste van nieuwheid en openbaarmaking onze volgende blog in de gaten.

3. Je bent klaar om jouw idee te verkopen of in licentie te geven

Wanneer je jouw idee verkoopt (of in licentie geeft), verkoop je niet alleen het idee, maar verkoop je afdwingbare rechten op dat idee. Wanneer er geen patentaanvraag voor het idee is ingediend, is er geen mogelijkheid om afdwingbare rechten te verkrijgen. Bijgevolg staat niets een derde in de weg om jouw idee te gebruiken, aangezien die partij geen gevolgen zou ondervinden van dat gebruik. Het is dus onwaarschijnlijk dat een derde een licentie voor jouw idee zou kopen, zolang die derde jouw idee kosteloos kan toepassen. Voordat je jouw idee te koop aanbiedt of licentieonderhandelingen begint, moet je er dus voor zorgen dat je ten minste een aanvraag voor jouw idee hebt ingediend.

Kortom

Neem liever het zekere voor het onzekere. Als ten minste één van de bovengenoemde richtlijnen op jouw idee van toepassing is, of als je nog steeds niet zeker weet of jouw idee te beschermen is met een patent, is het tijd om jouw idee met een octrooi(patent)gemachtigde te bespreken.

Je kunt altijd een eerste gratis consult inplannen met een van onze octrooi(patent)gemachtigden om de mogelijkheden voor patentbescherming van jouw idee te bespreken. Neem hier contact met ons op voor een afspraak.

Foto van https://pxhere.com