Intellectueel Eigendom, Merken, Octrooien

Versterking van het Startup-landschap in Europa: De Invloed van Intellectueel Eigendom

Magdaleen Jooste

Magdaleen Jooste

info@lioc.nl

De opmerkelijke groei van het Europese startup ecosysteem in de afgelopen jaren is ronduit spectaculair geweest, waarmee de Europese economie naar nieuwe hoogten is gestuwd. Startups worden steeds meer gezien als de drijvende krachten achter economische groei, met het potentieel om de urgente uitdagingen van digitalisering, duurzaamheid en concurrentievermogen in de industrie aan te pakken met innovatieve oplossingen. Echter, ondanks deze prestaties staat Europa nog steeds voor een aanzienlijke financieringskloof in vergelijking met de Verenigde Staten. In dit blogbericht duiken we in een studie, uitgevoerd door het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), die de invloed van intellectuele eigendomsrechten (IE) – specifiek octrooien en handelsmerken – op de toegang van Europese startups tot financiering onderzoekt.*

Het startup landschap in Europa

Europese startups gedijen, met de waarde van durfkapitaal (VC) deals die omhoogschieten van EUR 9,4 miljard in 2013 naar een indrukwekkende EUR 110,8 miljard in 2021. Deze groei heeft geleid tot een nieuwe generatie Europese ondernemingen en een meer volwassen VC-industrie, wat een aanzienlijke impuls heeft gegeven aan de Europese economie. Beleidsmakers zien startups nu als sleutelspelers bij het aanpakken van digitalisering, duurzaamheid en concurrentievermogen in de industrie. Echter blijven de uitdagingen van het financieren van startups en hen helpen succesvolle uitgangen te bereiken bestaan.

De invloed van Intellectueel Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien en handelsmerken, spelen een cruciale rol bij het helpen van Europese startups om financiering te verkrijgen. Deze rechten zijn essentieel voor het beschermen van innovatieve ideeën van een startup en het verminderen van informatiekloven tussen ondernemers en investeerders. Hier zijn enkele belangrijke bevindingen uit de studie:

1. IE-intensiteit per sector

Gemiddeld genomen heeft ongeveer 29% van de Europese startups IE-rechten geregistreerd. De IE-intensiteit varieert per sector, waarbij de biotechnologie voorop loopt met bijna 50%, gevolgd door wetenschap en techniek (octrooien op 25% en handelsmerken op 38%), gezondheidszorg (octrooien op 20% en handelsmerken op 40%) en productie (octrooien op 20% en handelsmerken op 36%).

2. Groei in het gebruik van IE

Startups neigen ertoe hun gebruik van IE-rechten te vergroten naarmate ze groeien. In de beginfase heeft 10% van de startups octrooien aangevraagd, terwijl dit aantal stijgt naar 28% in de vroege groeifase en 44% in de late fase. Het gebruik van handelsmerken volgt een soortgelijke trend, met 28% in de zaaifase, 53% in de vroege fase en 72% in de late fase. Opmerkelijk is dat meer dan 80% van de startups met octrooien in de zaaifase Europese octrooiaanvragen hebben ingediend, en het percentage voor handelsmerken stijgt van 47% in de zaaifase naar 81% in de late fase.

3. Verband met VC-financiering

Het indienen van octrooi- en handelsmerkaanvragen in de zaaifase of vroege groeifase hangt samen met een hogere kans om vervolgens VC-financiering te verkrijgen. In de vroege fase hadden startups die nationale handelsmerken hadden aangevraagd een 4,3 keer hogere kans op financiering, terwijl degenen met nationale octrooien een 6,4 keer hogere kans hadden. Startups die zowel nationale handelsmerken als octrooien hadden aangevraagd, toonden de hoogste kans om financiering te verkrijgen in zowel de zaaifase als de vroege fase.

Het indienen van Europese octrooi- en handelsmerkaanvragen hing samen met nog hogere kansen om VC-financiering te verkrijgen, vooral in de vroege groeifase. Startups met Europese handelsmerkaanvragen hadden een 6,1 keer hogere kans op financiering in de vroege fase, vergeleken met 2,8 keer voor degenen met alleen nationale handelsmerken. Europese octrooien vertoonden ook een 5,3 keer hogere kans op financiering in de vroege fase, vergeleken met 3,8 keer voor degenen met alleen nationale octrooien.

4. IE-rechten en investeerdersuitgang

Het indienen van octrooi- en handelsmerkaanvragen werd gekoppeld aan meer dan twee keer zoveel kans op een succesvolle uitgang voor investeerders. De hoogste kans op een beursgang (IPO) of overname werd waargenomen voor startups die zowel octrooien als handelsmerken hadden aangevraagd. Europese IE-rechten verhoogden ook de kans op succesvolle uitgangen in vergelijking met startups die alleen op nationaal niveau rechten gebruikten.

Kortom

De spectaculaire groei van het Europese startup ecosysteem heeft kansen en uitdagingen gepresenteerd. Terwijl de financieringskloof met de VS blijft bestaan, spelen intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien en handelsmerken, een belangrijke rol bij het overbruggen van deze kloof. Startups die investeren in IE-bescherming tonen hun toewijding aan innovatie en kunnen hun waardepotentieel signaleren aan investeerders. Terwijl Europa het evoluerende landschap van startupfinanciering navigeert, is het belang van IE-rechten ter ondersteuning en versnelling van het succes van startups onmiskenbaar.

IE-rechten beschermen niet alleen intellectuele eigendommen, maar dienen ook als krachtige signalen naar investeerders, wat de kansen op financiering en het behalen van succesvolle uitgangen vergroot. Terwijl Europa zijn positie als een wereldwijde startup krachtpatser wil versterken, zou het koesteren en benutten van IE een belangrijke strategie moeten zijn voor zowel ondernemers als beleidsmakers.

Startup IP Voucher

LIOC is zich bewust van het belang voor startups om hun IE rechten veilig te stellen om groei te bevorderen. Tegelijkertijd zijn we ervan bewust dat deze initiële investering voor startups vaak een drempel is. Dit is waarom wij hebben besloten om startups the helpen bij het waarborgen van de eerste octrooi en merkbescherming. Deze twee rechten vormen een cruciale basis voor het verkrijgen van bescherming, het groeien van je bedrijf en het verder uitbouwen van je IE portfolio. Lees meer over hoe wij startups helpen op onze pagina over de Startup IP voucher.

Wil je er achter komen of en waarom je IE rechten zou moeten vestigen, of als je nog vragen hebt over het onderwerp, neem gerust contact op met één van onze IE specialisten.

*Source: “Patents, trade marks and startup finance: Funding and exit performance of European startups