Merken, Modellen, Octrooien

Wist je dat… Bedrijven met een IE – portefeuille beter presteren

Ilona Heldens

Ilona Heldens

i.heldens@lioc.nl


Een recente studie van het Europese Merkenbureau en het Europees Octrooibureau bevestigt dat bedrijven met een IE – portefeuille veel beter presteren dan bedrijven zonder? Het meest opvallend is dat MKB bedrijven met gevestigde merken, modellen en/of octrooien zelfs een hogere omzet van 68% behalen! Dat terwijl is gebleken dat nog geen 9% van het MKB enig IE recht heeft vastgelegd. Hier ligt dus nog een groot potentieel.

Bij het onderzoek zijn 127 000 bedrijven onder de loep genomen, in alle 28 lidstaten van de EU. Er is gekeken naar 3 verschillende IE rechten, te weten octrooien, modellen en merken. De studie heeft het effect van het eigendom van IE rechten geïsoleerd van factoren als bedrijfsgrootte, land en sector. Als belangrijkste indicatoren om de bedrijfsprestaties te meten is gekozen voor omzet per werknemer en hoogte van het salaris van de werknemers. Een van de belangrijkste bevindingen uit de studie is dat bedrijven met IE rechten een 55% hogere omzet per werknemer hebben dan bedrijven zonder IE rechten. Opvallend is dat het MKB zelfs een 68% hogere omzet per werknemer genereert.

Heeft u vragen over het vestigen van octrooi, merken of modellen? Vraagt u zich misschien af of bescherming mogelijk is in uw geval? Neem contact met ons op voor kosteloos en vrijblijvend advies.